آموزش زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی و یادگیری رایگان دستور زبان آلمانی

هر زبان دارای دستورات مختص به خود است و برای ساخت جمله و یک ترکیب با معنی، دارای گرامر است. گرامر زبان آلمانی نیز بخشی از گرامرهای پرکاربرد در اروپا است؛ چرا که بسیاری از جمعیت اروپا آلمانی صحبت می‌کنند.

زبان آلمانی دارای  قواعد و دستور زبان مخصوص به خود است. شما ابتدای شروع به یادگیری ممکن است ، نیاز به حضور در کلاس زبان آلمانی را در خود احساس کنید. اما خود محوری و خود آموزی نیز میتواند یکی از گزینه های شما باشد. هر خودآموز گرامر زبان آلمانی باید براساس مدرک مورد نیاز خود در آزمون گوته، اقدام به یادگیری کند.

شما با خواندن این محتوا از بخش‌ آموزش زبان آلمانی اطلاعاتی جامع را از گرامر این زبان کسب خواهید کرد و قواعد زبان آلمانی برای مبتدیان را بهتر درک می‌کنید. برای یادگیری آنلاین گرامر آلمانی و راهنمای جامع گرامر آلمانی با جرمن لنگویج همراه باشید.

 جملات اصلی و فرعی در گرامر زبان آلمانی

در زبان آلمانی جملات را می‌توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کرد. هر کدام از این جملات قابلیت‌های مختص به خود را دارند و ساختار جملات آلمانی را در پایین شرح داده‌ایم.

آموزش گرامر آلمانی

جملات اصلی

جملات اصلی یا Hauptsatz به تنهایی معنی دارند و نیازی به جمله دیگری برای معنی دادن ندارند. این نوع جمله دارای پیام اصلی است و مستقل عمل می‌کنند و همچنین این جملات به صورت ساده و مرکب نیز دیده می‌شود.

توجه داشته باشید که این جملات دارای فعل نیز می‌باشند.

مثال

.Der Hund bellt

سگ پارس می‌کند.

در این جمله، فاعل “Der Hund” (سگ) و فعل “bellt” (پارس می‌کند) است. فاعل جمله را انجام می‌دهد و فعل بیان می‌کند که فاعل چه کاری انجام می‌دهد.

 جملات فرعی

جملات فرعی یا Nebensatz جملاتی وابسته هستند؛ این جملات به تنهایی معنا ندارند و اطلاعاتی را اضافه می‌کنند که توضیحات بیشتر شود.

مثال

.Nebensatz: Als ich nach Hause kam, war es schon dunkel

(وقتی به خانه رسیدم، هوا تاریک شده بود.)

نقش: قید زمان

ساختار جمله

ساختار جملات در زبان آلمانی با فارسی و انگلیسی قابل مقایسه نیست و درک ساختار جمله برای زبان‌آموز در ابتدای کار با چالش همراه است. درک ساختار جمله در زبان آلمانی با خواندن درس‌های رایگان گرامر آلمانی و همچنین تمرین و وقت گذاشتن، می‌تواند برای شما آسان شود.

حالت‌های دستوری یا cases در زبان آلمانی، ساختاری دستوری هستند که اسم، صفت و ضمیر را به درستی نمایش می‌دهند. به زبانی دیگر، حالت دستوری تعیین می‌کند که هر کلمه چطور با بقیه کلمات ارتباط برقرار کند و نقش ایفا کند.

به طور کلی ساختار جمله آلمانی از فاعل + فعل + مفعول تشکیل شده است. و از مهم‌ترین نکات گرامری زبان آلمانی

محسوب می‌شود.

مفعول

در آموزش گرامر آلمانی، مفعول را می‌توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشاهده کرد؛ جزئیات هر کدام را می‌توان به شرح زیر دید:

 • مفعول مستقیم

مفعول مستقیم نیاز به شناسایی و تشخیص دارد و شما می‌توانید یک مثال را به شرح زیر ببینید:

Er trinkt einen Kaffee (او یک قهوه می‌نوشد.)

 • مفعول غیر مستقیم

برای شناخت مثال‌هایی بیشتر از مفعول غیر مستقیم در زبان آلمانی شما می‌توانید آموزش‌های اختصاصی مفعول در زبان آلمانی را مشاهده کنید. یک مثال ساده از مفعول غیر مستقیم را به شرح زیر ببینید:

Ich mache das aus Liebe. (من این کار را از روی عشق انجام می‌دهم.)

فعل

فعل‌ در زبان آلمانی می‌تواند به خوبی شما زمان یک روایت را برای شما بیان کند و به خوبی عمل یک کار را صرف کنید.

در زبان آلمانی می‌توان فعل را بر اساس 2 دسته بندی در نظر گرفت که هر کدام کاربرد خاص خود را به همراه دارد.

دسته بندی بر اساس ساختار

 • افعال با قاعده

افعال با قاعده دسته‌ای از فعل هستند که با توجه به الگوهایی ثابت، صرف می‌شوند. این افعال تونایی اضافه شدن ریشه فعل در زمان‌های مختلف را دارند.

 • افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان آلمانی افعالی هستند که از الگوی خاصی پیروی نمی‌کنند. این افعال در تغییر ریشه فعل نقش دارند و از الگوی کلی صرف فعل بهره نمی‌برند.

افعال بی قاعده در زبان آلمانی، دسته‌ای از افعال هستند که از الگوی صرف رایج برای زمان‌های مختلف (گذشته ساده، ماضی کامل، حال کامل و …) پیروی نمی‌کنند. در این نوع افعال بدلیل عدم وجود قاعده و دستور، می‌تواند چالش‌های یادگیری را به همراه داشته باشد.

دسته بندی بر اساس معنی

 • افعال کمکی
 • افعال وجهی
 • افعال بی اثر
 • افعال گذرا
 • افعال ناگذر
 • افعال انعکاسی
 • افعال انفصالی

از افعال در زبان آلمانی چه می‌دانید؟

انواع صفت در زبان آلمانی

صفت در زبان آلمانی کلمه‌ای است که برای مشخص کردن یا توصیف اسم کاربرد دارد. صفات و قیدها در آلمانی به طور معمول اطلاعاتی در مورد کمیت، کیفیت و ویژگی به ما ارائه می‌دهند.

صفت در زبان آلمانی

صفات در زبان آلمانی به شرح زیر هستند:

 • صفت توصیفی

صفت توضیفی مثال‌های بسیار زیادی دارد که در این مطلب گنجایش ندارد.

Ein großer roter Apfel (یک سیب قرمز بزرگ)

 • صفت مسندی

در صفت مسندی نیز، حالت‌های زیادی را برای بیان یک جمله داریم؛ اما یک مثال از این صفت را می‌توان در جمله زیر دید:

Das Kind ist müde (کودک خسته است.)

زمان‌های فعل

در گرامر زمان‌ها در زبان آلمانی حدود 6 فعل وجود دارد و برای هر وقوع و اتفاق، زمان خاصی را بیان می‌کند. باید بدانید که در گرامر زبان آلمانی، زمان دارای ابعاد پیچیده‌ای است. اما می‌توان زمان‌های هر فعل را به شرح زیر دانست:

 • زمان حال
 • زمان گذشته ساده
 • زمان گذشته کامل
 • زمان گذشته التزامی
 • زمان آینده ساده
 • زمان آینده التزامی

باید بدانید هنگامی که اقدام به یادگیری لغات آلمانی می‌کنید؛ بهتر است که جنسیت اسامی در آلمانی را نیز تشخیص بدهید.

ضمایر در زبان آلمانی

وجود ضمایر در اکثر زبان‌های زنده جهان باعث شده است تا جملات را زیباتر و قابل درک‌تر ببینیم. ضمایر در زبان آلمانی نیز به همین صورت دیده می‌شوند و با وجود انواع ضمایر، از تکرار بی جهت اسم جلوگیری می‌شود. در گرامر زبان آلمانی، ضمایر را می‌توان با 6 حالت مشاهده کرد که می‌توان به ضمایر زیر اشاره کرد؛ اما برای شناخت بیشتر ضمایر زبان آلمانی، کافی است کلیک کنید.

 • جایگزینی اسم
 • فاعل جمله
 •  مفعول جمله
 • مالکیت
 • انعکاس
 •  تأکید

حرف ربط و جملات مرکب در زبان آلمانی

حرف ربط در گرامر زبان آلمانی، برای تشکیل چند کلمه یا پیوستن یک جمله یا عبارت مناسب است. حرف ربط در زبان آلمانی ساختار و وضوح زیادی را به جملات می‌دهد.

انواع حروف ربط در زبان آلمانی

در گرامر زبان آلمانی انواعی از حروف ربط وجود دارد که توانایی ساخت هر نوع جمله را به شما می‌دهند که می‌توان به حروف ربط زیر اشاره کرد:

 • حروف ربط پیرو
 • حروف ربط هم پایه
 • حروف ربط قید

جملات مرکب در زبان آلمانی

جملات مرکب وابسته به ضمیر هستند و از دو یا چند جمله تشکیل می‌شوند. ساخت ارتباط معنایی میان این جملات بر اساس حروف ربط گرامر زبان آلمانی است و جملات مرکب نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند.

 • جمله مرکب همپایه
 • جمله مرکب ناهمپایه

باید بدانید که در گرامر زبان آلمانی ترتیب کلمات دارای دستوری خاص است و هر کدام از ضمایر ارتباطی کاربرد خاص خود را دارد.

اشتباهات رایج در گرامر زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی نیز دارای قواعد دستوری خاص خودش است که ممکن است برای هر زبان‌آموز در ابتدای کار گیج کننده باشد. گرامرها در روان‌سازی صحبت و نگارش بسیار کاربردی هستند و نیاز به یادگیری اصولی دارند.

آموزشگاه زبان آلمانی گاما با ارائه آموزش‌ تخصصی زبان آلمانی، بهترین تجربه از آموزش گرامر زبان آلمانی را به شما ارائه می‌دهد. این آموزشگاه با دارا بودن چندین شعبه در سراسر ایران، بهترین انتخاب شما در زمینه آموزش زبان آلمانی است.

چه مشکلی رخ می‌دهد که یک زبان‌آموز نمی‌تواند ارتباط کافی را با گرامرهای موجود در یک جمله برقرار کند؟

به طور کلی می‌توان مشکلات زبان‌آموزان در گرامر زبان آلمانی را به شرح زیر دانست:

عدم تطابق فاعل و فعل

در زبان آلمانی فعل و فاعل ارتباطی نزدیک به هم را دارند و شخص و تعداد فاعل، باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند. عدم تطابق فاعل و فعل از اشتباهات شایع زبان‌آموزان در یادگیری گرامر زبان آلمانی است.

عدم تطابق زمان‌ها

در دستور و قواعد زبان آلمانی، زمان‌ها باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند؛ اگر افعال از نظر زمان با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، می‌تواند جمله را غیر قابل مفهوم انتقال بدهد.

استفاده نادرست از حروف تعریف

در زبان آلمانی حروف تعریف برای هر اسم از اهمیت بالایی برخوردار است و معنای جمله را در گرو دارد. به طور کلی حروف تعریف در گرامر زبان آلمانی به صورت مذکر، مونث و خنثی دیده می‌شود و ماهیت جمله بستگی به این 3 مورد دارد.

از حروف تعریف در زبان آلمانی چه می‌دانید؟

ترتیب کلمات در جمله آلمانی تا حد زیادی تابع قواعد دستوری است. عدم رعایت این قواعد می‌تواند جمله را غیرقابل فهم کند.

استفاده نادرست از حالت‌های فعلی

در زبان آلمانی فعل‌ها حالت‌های مختلف را نمایش می‌دهند و استفاده نادرست از فعل معنای جمله را به طور کلی تغییر می‌دهد. زبان آلمانی با دارا بودن سه حالت اصلی زمانی در فعل، زمان هر اتفاق را به خوبی بیان می‌کند. حالت‌های فعلی در زبان آلمانی بر اساس دستورات هستند که جملات و قواعد خاص را نیز شامل می‌شوند؛ کافی است حالت‌های فعلی در زبان آلمانی را مشاهده کنید.

نکات مهم برای یادگیری بهتر گرامر زبان آلمانی

برای یادگیری دستور زبان آلمانی، شما باید خود را برای آموزش گرامر در زبان آلمانی آماده کنید؛ چرا که گرامر در زبان آلمانی، پیچیدگی‌های زیادی را دارد. اما برای یادگیری زبان آلمانی و گرامر مربوط به آن، نگران یادگیری نباشید؛ چرا که رعایت چند نکته برای یادگیری گرامر زبان آلمانی کافی است.

1.مفاهیم پایه را در نظر بگیرید

بهتر است قبل از شروع آموزش گرامر زبان آلمانی، اقدام به نیازهای اولیه یادگیری زبان آلمانی یعنی شناخت لغات و درک معانی باشید. داشتن دید کافی از دایره لغات زبان آلمانی می‌تواند یادگیری گرامر را برای شما بهتر ایجاد کند.

2.تمرین مرتب داشته باشید

تمرین مستمر، از اصول آموزش گرامر آلمانی است؛ چرا که بحث گرامر در زبان آلمانی به بخش‌های زیادی تقسیم می‌شود. آموزش هر گرامر زبان آلمانی نیاز به زمان زیادی برای یادگیری دارد؛ اما با تمرین روزانه می‌توان بهترین نتیجه را در بهترین زمان ممکن بدست آورد.

یادگیری گرامر زبان آلمانی

یکی از کلیدهای اصلی یادگیری گرامر، تمرین مستمر است. سعی کنید هر روز زمانی را به تمرین قواعد گرامری اختصاص دهید. می‌توانید از تمرینات موجود در کتاب‌های آموزشی، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های یادگیری زبان استفاده کنید.

3.از اشتباهات نترس

فرآیند آموزش همراه با اشتباه و اصلاح است و بسیاری از افراد با اولین اشتباه ناامید می‌شوند. به طور کلی با پیدا کردن علت اشتباه می‌توان اشتباه را به عنوان فرصتی برای رفع اشکال در نظر گرفت تا گرامر زبان آلمانی در ذهن شما نهادینه شود.

4.منابع آموزشی معتبر

برای آموزش گرامر زبان آلمانی انواع مختلفی از منابع وجود دارند؛ اما عدم استفاده درست از منابع می‌تواند برای شما مشکلاتی را به همراه داشته باشد. اگر از منابع سطح بالا استفاده کنید ممکن است شما نتیجه عکس را بگیرید و از یادگیری زده شوید.

5.صبور باشید

برای یادگیری گرامر زبان آلمانی عجله نکنید و برنامه‌ای جامع را داشته باشید؛ چرا که در صورت داشتن منابع زیاد و عدم برنامه ریزی مناسب، شما یادگیری موثر را نخواهید داشت. با داشتن برنامه مناسب و تلاش مستمر می‌توانید بهترین نتیجه را از خود‌آموز گرامر زبان آلمانی داشته باشید.

با شرکت در آموزشگاه زبان آلمانی گاما، شما با بهترین دوره زبان آلمانی همراه خواهید بود. گاما با چندین سال سابقه در زمینه آموزش زبان‌های خارجی، آموزش زبان آلمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما به وجود می‌آورد.

بهترین منابع برای خودآموز گرامر زبان آلمانی

با تهیه چند کتاب و دارا بودن یک اپلیکیشن معتبر، می‌توان بهترین نتیجه را از خودآموز گرامر زبان آلمانی کسب کرد. توجه داشته باشید که کتاب‌های آموزشی را با توجه به سطح تان انتخاب کنید و بهترین مرحله از یادگیری را در اپلیکیشن استفاده کنید.

بهترین کتاب‌های رایگان آموزش گرامر آلمانی

 • grammatik im blick
 • kurz und klar: grammatik
 • die deutsche grammatik
 • Grammar in Context
 • Essential German Grammar

بهترین اپلیکیشن‌های آموزش گرامر زبان آلمانی

 • Duolingo
 • Memrise
 • Babbel

جمع‌بندی

قصد داشتیم تا تمامی نکات گرامری در زبان آلمانی را به شما ارائه دهیم تا شما بتوانید آموزش مورد نیاز خود را از بین تمامی قواعد دستور زبان آلمانی انتخاب کنید. برای خودآموز زبان آلمانی شما تنها نیاز به برنامه ریزی مناسب دارید و باید بتوانید از امکانات و منابع خود به درستی استفاده کنید.

بهترین راه یادگیری گرامر زبان آلمانی را می‌توان شرکت در بهترین آموزشگاه زبان آلمانی دانست؛ چرا که با آموزش اصولی شما بهترین نتایج را در آزمون گوته کسب خواهید کرد.

سوالات متداول

1.گرامرهای زبان آلمانی کدام هستند؟

گرامرهای زیادی در زبان آلمانی وجود دارد و هر کدام براساس شرایط و نحوه توصیف، نقش خود را دارند.

2.بهترین راه آموزش زبان آلمانی چیست؟

با شرکت در یک آموزشگاه معتبر زبان آلمانی نظیر آموزشگاه گاما، می‌توانید به بهترین نحو ممکن گرامر و زبان آلمانی را آموزش ببینید. زمان شما در بحث آموزش مهم‌ترین رکن در نظر گرفته می‌شود.

3.چطور گرامرهای آلمانی را یاد بگیرم؟

اگر بخواهید گرامرهای زبان آلمانی را یاد بگیرید باید در ابتدا پایه زبان آلمانی، یعنی دایره لغات را تقویت کنید. آموزش گرامر زبان آلمانی رایگان به صورت خودآموز نیاز به برنامه ریزی و استفاده کاربردی از منابع و زمان را دارد.

4.نقش گرامر در زبان آلمانی چیست؟

با استفاده از گرامر در زبان آلمانی می‌توان زمان جمله، جنسیت و معنا را مورد بررسی قرار داد.

5/5 - (10 امتیاز)

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا