آموزش زبان آلمانی

حروف صدا دار آلمانی + حروف بی صدا آلمانی | درس 2

درس دوم

حروف بی صدا:حروفی که خودشان به تنهایی تلفظ نمی شوند بلکه برای تلفظ آنها نیاز به یک حرف دیگر می باشد که آن حرف صدا دار است ٬ در زبان فارسی ما به آنها حروف صامت می گوییم.

تلفظ حروف صدادار

(حروفی که موقع تلفظ، زبان به لب ها گیر نمی کند)

حروف صدادار با مثال فونتیک تلفظ
[i] viel meet, eat
[y] kühl ee rounded / long vowel
[ɪ] Tisch mitt, it
[ʏ] hübsch ih rounded / short vowel
[e] Tee mate, wait
[ø] schön ay rounded / long vowel
[ɛ] Bett met, wet
[œ] zwölf eh rounded / short vowel
[a] Mann mop, not
[ɑ] kam ah / longer vowel than [a]
[u] gut boot, suit
[ʊ] muss put, soot
[o] Sohn coat, goat
[ɔ] Stock caught, bought
[ə] bitte cut, what
[ɐ] Wetter uhr / also short vowel like [ə]

تلفظ حروف با صدای ترکیبی آلمانی

حروف با صدای ترکیبی      فونتیک تلفظ
[aɪ] ein, mein eye, buy, why
[aʊ] auf, kaufen cow, now, how
[ɔɪ] neu, Gebäude toy, boy, foil

تلفظ حروف بی صدا آلمانی

حروفی که موقع تلفظ، زبان به لب ها گیر می کند

اسپل IPA نمونه کلمات نحوه تلفظ
ch (with vowels e and i) [ç] Chemie, mich, nicht Make yuh sound voiceless (no vibration of vocal cords)
ch (with vowels a, o, u) [x] Buch, lachen, kochen Make kuh sound a fricative (continuous airflow)
pf [pf] Apfel, Pferd, Pfanne Pronounce together as one sound
z [ts] Zeit, Zug, Tanz Pronounce together as one sound
j [j] ja, Januar, Junge yuh
qu [kv] Quote, Quiz, Quitte kv
st / sp (at beginning of syllable) [ʃt] / [ʃp] Stadt, sprechen sht / shp
sch [ʃ] schenken, schlafen sh
th [t] Theater, Thron t
v [f] Vater, verboten f
w [v] Wasser, warm v
ß [s] Straße, groß s
s (before vowel) [z] Salz, seit, Sitz z

درس قبلی 1 (الفبای زبان آلمانی)««

درس بعدی 3(حروف صدادار و بی صدای مرکب)»»

 

برای شرکت در کلاس های آلمانی در موسسه گاما با شماره های زیر تماس بگیرید:

07191008180

02191002349

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا